Forum Taalbeleid Hoger Onderwijs

Homepagina

 Forumdag 27 mei 2021

 

De gezamenlijke studiedag van het Forum met LNO² (Lerend Netwerk van Onderwijsondersteuners) kon in 2020 niet doorgaan door de coronapandemie. In 2021 ondernemen we een nieuwe poging en slaan we de handen online in elkaar op donderdag 27 mei. Het thema wijzigt licht: hoe kunnen onderwijs- en taal(beleids)ondersteuners elk vanuit hun eigen expertise en/of samen een houvast bieden aan lesgevers in deze nieuwe onderwijsrealiteit? 

Meer informatie over de studiedag vind je hier.

Wie zijn we?

Het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs werd in 2009 opgericht op initiatief van een aantal taalbeleidcoördinatoren. Zij voelden de nood aan om informatie uit te wisselen, informeel te netwerken en expertise te delen. Het Forum organiseert elk jaar een Forumdag.

Het Forum focust op taalbeleid Nederlands, de belangrijkste onderwijstaal in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat taalbeleid is competentiegericht en beoogt de ontwikkeling van academische en professionele taalvaardigheid bij alle studenten. Daarnaast is het taalbeleid dynamisch en pragmatisch: het spoort met de snelle ontwikkelingen in het hoger onderwijs en het werkveld, en richt zich op de taalvaardigheid met het oog op studiesucces en kwalitatieve uitstroom.