Forum Taalbeleid Hoger Onderwijs

Homepagina

UITGESTELD:  Forumdag 28 mei 2020

Door de huidige coronacrisis is de forumdag van 28 mei 2020 uitgesteld. We communiceren zo snel mogelijk de nieuwe datum via deze webpagina.

Voor de volgende Forumdag slaan we de handen in elkaar met LNO² (Lerende Netwerk van Onderwijsondersteuners). Onderwijsondersteuners en taal(beleids)ondersteuners helpen elk vanuit hun eigen expertise  een krachtige leeromgeving te creëren. Hun aanpak daarvan heeft meer gemeen dan je zou denken. Taalondersteuning is immers inherent aan onderwijskwaliteit, en onderwijsondersteuning vereist aandacht voor taal. De studiedag vindt plaats op donderdag 28 mei 2020 in Gent.

Voor deze Forumdag volgen we een andere aanpak dan normaal. We nodigen iedereen uit om een abstract in te dienen.

Meer informatie over de studiedag en het indienen van de abstracts van je hier.

Wie zijn we?

Het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs werd in 2009 opgericht op initiatief van een aantal taalbeleidcoördinatoren. Zij voelden de nood aan om informatie uit te wisselen, informeel te netwerken en expertise te delen. Het Forum organiseert elk jaar een Forumdag.

Het Forum focust op taalbeleid Nederlands, de belangrijkste onderwijstaal in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat taalbeleid is competentiegericht en beoogt de ontwikkeling van academische en professionele taalvaardigheid bij alle studenten. Daarnaast is het taalbeleid dynamisch en pragmatisch: het spoort met de snelle ontwikkelingen in het hoger onderwijs en het werkveld, en richt zich op de taalvaardigheid met het oog op studiesucces en kwalitatieve uitstroom.