Forum Taalbeleid Hoger Onderwijs

Homepagina

 Forumdag 17 mei 2022

Op dinsdag 17 mei 2022 vindt de forumdag plaats in Antwerpen (en als het moet online). Thema dit jaar is Taalsterk naar het werk: Hoe kan het hoger onderwijs studenten voorbereiden op de talige verwachtingen van het werkveld?  In de week voor de kerstvakantie krijg je de ‘call for abstracts’ in je mailbox. 

Wie zijn we?

Het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs werd in 2009 opgericht op initiatief van een aantal taalbeleidcoördinatoren. Zij voelden de nood aan om informatie uit te wisselen, informeel te netwerken en expertise te delen. Het Forum organiseert elk jaar een Forumdag.

Het Forum focust op taalbeleid Nederlands, de belangrijkste onderwijstaal in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat taalbeleid is competentiegericht en beoogt de ontwikkeling van academische en professionele taalvaardigheid bij alle studenten. Daarnaast is het taalbeleid dynamisch en pragmatisch: het spoort met de snelle ontwikkelingen in het hoger onderwijs en het werkveld, en richt zich op de taalvaardigheid met het oog op studiesucces en kwalitatieve uitstroom.