Is het sop de kool waard? Een onder­zoek naar de effec­ti­vi­teit van beginassessments