Casus en dis­cus­sie Als hoge­school samen­wer­ken over de taal­grens heen: simple comme bonjour?