Forumdag 2022

Taal­sterk naar het werk

Hoe kan het hoger onderwijs studenten voorbereiden op de talige verwachtingen van het werkveld?

De beschikbare presentaties werden telkens bij de betreffende sessie toegevoegd in het programma.

PROGRAMMA

Time Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 4
09:00

Ont­vangst en koffie

09:30

Ver­wel­ko­ming door rector Herman Van Goet­hem en opening

09:45

Lezin­gen: “Taal en andere knel­pun­ten op de weg naar werk” — “Zonder (externe) blik­ken wordt het blozen!”

Cindy Hermans & Nele Van Mieghem (VDAB) | Sien Uytterschout & Janis Van Acker (UGent)
11:15
12:00

Lunch

13:10

Inter­vi­sie: Taal­sterk naar het werk: de mas­ter­proef als proef op de som?

Kirsten Fivez & Dirk Berckmoes (Universiteit Antwerpen)
14:20
15:30

Afslui­ting en receptie