Forumdag 2022

17 mei 2022: Taal­sterk naar het werk

Hoe kan het hoger onderwijs studenten voorbereiden op de talige verwachtingen van het werkveld?

PROGRAMMA

Time Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 4
09:00

Ont­vangst en koffie

09:30

Ver­wel­ko­ming door rector Herman Van Goet­hem en opening

09:45

Lezin­gen: “Taal en andere knel­pun­ten op de weg naar werk” — “Zonder (externe) blik­ken wordt het blozen!”

Cindy Hermans & Nele Van Mieghem (VDAB) | Sien Uytterschout & Janis Van Acker (UGent)
11:15
12:00

Lunch

13:10

Inter­vi­sie: Taal­sterk naar het werk: de mas­ter­proef als proef op de som?

Kirsten Fivez & Dirk Berckmoes (Universiteit Antwerpen)
14:20
15:30

Afslui­ting en receptie