Forumdag 2023

Meer­ta­lig­heid in 2023, een ‘fait divers’?!

Omgaan met de talige realiteit in het hoger onderwijs