Forumdag 2024

Naar een ‘high­tech’ taalbeleid?

De rol van technologie in taalbeleid en ‑ondersteuning in het hoger onderwijs