Forumdag 27 mei 2021

Onderwijs- en taalondersteuning: een multifocaal verhaal in een nieuwe onderwijsrealiteit

Op 27 mei 2021 vond de gezamenlijke, online studiedag van  het Lerend Netwerk van Onderwijsondersteuners (LNO²) en het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning (FTHO) plaats. De presentaties en opnames komen zo snel mogelijk op deze website. Je kan ze ondertussen al bekijken op www.lno2.be/congres.

Programma