Forumdag 27 mei 2021

Onderwijs- en taalondersteuning: een multifocaal verhaal in een nieuwe onderwijsrealiteit

LNO² + FTHO

Onderwijs- en taalondersteuning: een multifocaal verhaal in een nieuwe onderwijsrealiteit

De gezamenlijke studiedag van het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs en het Lerend Netwerk van Onderwijsondersteuners (LNO²) kon in 2020 niet doorgaan door de coronapandemie. Die pandemie zorgde ervoor dat het hele onderwijslandschap een drastische gedaanteverandering onderging.  Online en blended onderwijs werden gemeengoed, en lesgevers moesten daardoor halsoverkop hun vakken herontwerpen. Meer dan ooit ontstond de noodzaak aan onderwijsondersteuning om in die omstandigheden een krachtige leeromgeving te behouden en verder uit te bouwen. De basisprincipes van een goede didactiek blijven daarbij essentieel, maar de klemtoon ligt net iets meer op talige en digitale vaardigheden. Denk maar aan het belang van een heldere communicatie, een duidelijke structuur, interactieve werkvormen, enz.  Onderwijs- en taal(beleids)ondersteuners kunnen lesgevers dan ook elk vanuit hun eigen expertise en/of samen een houvast bieden. 

Op 27 mei 2021 kijken LNO² en FTHO door de multifocale bril en gaan op zoek naar inspirerende voorbeelden van krachtige leeromgevingen in deze nieuwe tijden, of die nu online, on campus of hybride gecreëerd worden. Die goede praktijken tonen we op een studiedag met een focus op toekomstgericht onderwijs en nieuwe vormen van ondersteuning.We nodigen je uit een abstract in te dienen. Welke goede praktijken van een onderwijsondersteuner zijn interessant voor een taalondersteuner en vice versa, binnen …

– de ondersteuning van docenten:

 • didactische ontwerpprincipes en (digitale) tools,
 • feed-up, feedback en feedforward,
 • helder, concreet en toegankelijk onderwijs met docent als rolmodel (lesgeven, cursusmateriaal, enz.),
 • authentieke leertaken,
 • activerend onderwijs,
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL),
 • … ?

– de ondersteuning van opleidingen:

 • competenties in een opleidingsonderdeel en/of een leerlijn,
 • toetsing en evaluatiecriteria,
 • activerend onderwijs,
 • flexibele leerwegen,
 • … ?

– de samenwerking tussen onderwijs- en taalondersteuners, en onderwijsbeleid:

 • vertaalslag van beleid naar praktijk, en/of vice versa,
 • modellen en voorbeelden visie- en beleidsontwikkeling,
 • … ?

We bieden de mogelijkheid aan om je verhaal te brengen in één van de volgende presentatievormen. (De praktische invulling van die presentatievormen is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen in mei 2021):

 • lezing (40’):
  • stel je onderzoek, praktijkvoorbeeld, … voor (30’)
  • beantwoord vragen van deelnemers (10’)
 • workshop (90’):
  • demonstreer of bespreek een praktijkvoorbeeld
  • begeleid de deelnemers die zelf (creatief) aan de slag gaan
 • show-and-tell (30’):
  • pitch je onderzoek, praktijkvoorbeeld, … (5’)
  • luister naar drie andere pitches (15’)
  • neem plaats in de carrousel
  • beantwoord de vragen van de deelnemers. (10’)
 • versterk mijn project: (30’)
  • bespreek een casus en de uitdagingen waar je tegenaan loopt (15’)
  • vraag advies aan de deelnemers (15’)

Praktisch

De studiedag vindt plaats op donderdag 27 mei 2021 in Gent of online. Dien je abstract in voor 15 januari 2021.