Forumdag 28 mei 2020

UITGESTELD Onderwijs- en taalondersteuning: een multifocaal verhaal

LNO² + FTHO

UITGESTELD: Onderwijs- en taalondersteuning: een multifocaal verhaal

Onderwijsondersteuners en taal(beleids)ondersteuners helpen elk vanuit hun eigen expertise  een krachtige leeromgeving te creëren. Hun aanpak daarvan heeft meer gemeen dan je zou denken. Daarom slaan LNO² en  FTHO voor hun volgende studiedag de handen in elkaar. Taalondersteuning is immers inherent aan onderwijskwaliteit, en onderwijsondersteuning vereist aandacht voor taal.

We nodigen je uit een abstract in te dienen. Welke goede praktijken van een onderwijsondersteuner zijn interessant voor een taalondersteuner en vice versa, binnen …

– de ondersteuning van docenten:

 • didactische ontwerpprincipes en (digitale) tools,
 • feed-up, feedback en feedforward,
 • helder, concreet en toegankelijk onderwijs met docent als rolmodel (lesgeven, cursusmateriaal, enz.),
 • authentieke leertaken,
 • activerend onderwijs,
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL),
 • … ?

– de ondersteuning van opleidingen:

 • competenties in een opleidingsonderdeel en/of een leerlijn,
 • toetsing en evaluatiecriteria,
 • activerend onderwijs,
 • flexibele leerwegen,
 • … ?

– de samenwerking tussen onderwijs- en taalondersteuners, en onderwijsbeleid:

 • vertaalslag van beleid naar praktijk, en/of vice versa,
 • modellen en voorbeelden visie- en beleidsontwikkeling,
 • … ?

We bieden de mogelijkheid aan om je verhaal te brengen in één van de volgende presentatievormen:

 • lezing (40’):
  • stel je onderzoek, praktijkvoorbeeld, … voor (30’)
  • beantwoord vragen van deelnemers (10’)
 • workshop (90’):
  • demonstreer of bespreek een praktijkvoorbeeld
  • begeleid de deelnemers die zelf (creatief) aan de slag gaan
 • show-and-tell (30’):
  • pitch je onderzoek, praktijkvoorbeeld, … (5’)
  • luister naar drie andere pitches (15’)
  • neem plaats in de carrousel
  • beantwoord de vragen van de deelnemers. (10’)
 • versterk mijn project: (30’)
  • bespreek een casus en de uitdagingen waar je tegenaan loopt (15’)
  • vraag advies aan de deelnemers (15’)

Praktisch

De studiedag vindt plaats op donderdag 28 mei 2020 in Gent. Dien je abstract in voor 1 maart 2020.