Forumdag 2015

Taalbeleid in de 21ste eeuw

De huidige kennis- en informatiemaatschappij vraagt om een BREED TAALBELEID. Daarbij zijn kritisch,
probleemoplossend en creatief denken cruciale competenties, naast omgaan met een enorme
informatiestroom en kunnen samenwerken met anderen.

Docenten kunnen voor deze 21ST CENTURY SKILLS een waaier van digitale hulpmiddelen aanwenden.
Maar welke vormen van digitale ondersteuning hebben effect op de talige competenties van je
studenten en wat zijn de beperkingen ervan? Hoe kunnen die hulpmiddelen geïmplementeerd worden
in het taalbeleid van je instelling of opleiding? Kan digitalisering van het onderwijs bijdragen om een
DRAAGVLAK VOOR TAALBELEID te creëren? Hoe kan DIGITALISERING van het onderwijs TAALONDERSTEUNING
bieden aan studenten?

Op dinsdag 19 mei 2015 buigt de zevende editie van het FORUM TAALBELEID EN TAALONDERSTEUNING zich
over deze vragen tijdens LEZINGEN, POSTERPRESENTATIES EN PANELDISCUSSIES. Het Forum brengt docenten,
taalondersteuners en beleidsmedewerkers uit het hoger onderwijs samen om hun expertise en
praktijkervaring met elkaar te delen. De forumdag wordt afgesloten met een DEBAT over de zin en onzin
van online taaltoetsen, al dan niet als deel van een toelatings- of instroomprocedure. Gastinstellingen
dit jaar zijn de UGent en Artveldehogeschool.