Forumdag 2018

Taalbeleid – tien jaar vooruit?

Uitdagingen van gisteren, vandaag en morgen

In 2018 bestaat het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs tien jaar. We grijpen deze gelegenheid aan om samen zowel vooruit als terug te blikken op de evolutie van taalbeleid in het (hoger) onderwijs. Tijdens de intervisiegesprekken en lezingen bespreken we samen oplossingsgerichte en duurzame initiatieven. Gastinstelling van dienst dit jaar is de hogeschool Odisee.

Programma 8 mei 2018

(de powerpointvoorstellingen zijn downloadbaar via de hyperlinks)

 • 9.00 uur Koffie- of theemoment in Hermes 1, Kleine aula op het gelijkvloers
 • 9.30 uur Verwelkoming en inleiding door An De Moor (Odisee)
  Intermezzo – Verzen van Nieuwe Rederijker Stijn Depaepe
 • 9.50 uur Een verkennend onderzoek naar 10 jaar taalbeleid in Vlaanderen
  Jordi Heeren (KU Leuven) en Guido Cajot (UCLL) stelden een bevraging op om de evolutie van taalbeleid de afgelopen tien jaar in hogeronderwijsinstellingen in kaart te brengen. In hoeverre is taalbeleid structureel ingebed in de instellingen? Welke taken nemen de taalbeleidsmedewerkers doorgaans op? Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen? En welke uitdagingen liggen in het verschiet? In deze presentatie geven ze hun belangrijkste bevindingen weer van het verkennend onderzoek naar het taalbeleidslandschap in Vlaanderen.
  Intermezzo – Stijn De Paepe
 • 10.40 uur Wat helpt taalbeleid vooruit? Over veranderen, innoveren en motiveren – Jella Di Perna (PXL)
  Intermezzo – Stijn De Paepe
 • 12.00 uur Lunch in de Foyer, Hermes 1, tweede verdieping
 • 12.45 uur Intervisieronde 1 in Hermes 3
 • 14.00 uur Lokaalwissel
 • 14.15 uur Intervisieronde 2 in Hermes 3
 • 15.30 uur Receptie

Intervisie-onderwerpen

Via een intervisiemethodiek bespreken we casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. De casussen – met een thema’s uit de afgelopen forumdagen – bespreken een KNOOP, i.e. een vraag waarmee je worstelt of een aspect van taalbeleid dat je maar niet van de grond krijgt. De andere deelnemers geven advies vanuit hun praktijkervaring en knowhow. Er is per intervisiegroep een beperkt aantal deelnemers.

 • Intervisie over screening
 • Intervisie over online leermiddelen
 • Intervisie taalontwikkelend lesgeven
 • Intervisie over effectmeting
 • Intervisie over talige feedback
 • Intervisie over woordenschatverwerving
 • Intervisie over schrijfvaardigheid
 • Intervisie over meertaligheid, NT2 en superdiversiteit
 • Intervisie over taalbeleid en leerlijnen

Organisatie

An De Moor (Odisee en KUL Brussel-Gent), Jordi Heeren (ILT-KU Leuven), Lieve De Wachter (ILT-KU Leuven), Kirsten Fivez (ILT-KU Leuven), Britt Gabriëls (VUB), Sarah Van Bulck (EhB), Mit Leuridan (UGent), Fieke Van der Gucht (UGent), Joke Vrijders (Arteveldehogeschool), Pieterjan Bonne (Arteveldehogeschool), Marie-Anne Baert (HOGent), Wim De Beuckelaer (UAntwerpen), Dirk Berckmoes (UAntwerpen), Hilde Rombouts (UA), Tom Roofthooft (KdG), Leen Schelfhout (AP), Sabrina Gutierrez Vidal (Thomas More), Ilse Mestdagh (HOWEST), Mirjam Feys (VIVES), Ans Hubert (PXL), Kristien Coussement (UCLL) en Guido Cajot (UCLL)

Plaats

Campus Hermes 1, Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel, op 5 minuten van het Centraal Station.
Bekijk wegbeschrijving.

Inschrijven

Deelname kost 50 euro. Inschrijven kan tot 25 april 2018 hieronder.