Privacyprotocol

U hebt zich ingeschreven voor de website of een activiteit van het Forum Taalbeleid Hoger Onderwijs. U hebt hiervoor gegevens verstrekt. Door in te schrijven voor een activiteit of de website, geeft u te kennen interesse te hebben in taalbeleid. De gegevens die het Forum verzamelt worden enkel gebruikt om u verder te informeren over de activiteiten van het Forum en taalbeleid. Dit zowel via mail (bijvoorbeeld na inschrijving op een studiedag) of via een nieuwsbrief. U kan zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Voor het onderhoud van onze website werken we met een leverancier. Deze is ter goeder trouw en werkt conform de wetgeving GDPR. We leveren geen data aan derden.

De data worden bewaard in de digitale database van de website, van het programma dat de nieuwsbrief verstuurt en een back-up versie op een OneDrive-map van het bestuur.