Show-and-tells: OM(G)! Cur­ri­cu­lum­re­de­s­ign in func­tie van het afle­ve­ren van taal­sterke co-managers — De jour­na­list als talige topsporter

17.05.22 van 13:10 tot 14:10

Door: Diane Debruyne & Stefanie Sercu (Howest) | Kim Ponsaerts (Erasmushogeschool Brussel)