Work­shop: Taal­coa­ching op de werk­vloer: hoe orga­ni­seer je oefen­kan­sen Neder­lands voor graduaats­studenten op stage?

17.05.22 van 14:20 tot 15:20

Door: An De Moor (Odisee) & Öznur Karaca (AP Hogeschool)