Show-and-tell: Thuis­ta­len kwa­li­ta­tief inzet­ten op stage: een ver­haal in wording