Lezing: Beroepsproducten in hoger onderwijs. Motor voor onderzoekend handelen en professionele taalvaardigheid. Of omgekeerd? (HOGent)

spekers: Liesbet Gevaert & Lien Van Achter

 

Opleidingen laten studenten authentieke opdrachten maken in een wisselwerking met het werkveld. De rode draad is toewerken naar relevante beroepsproducten. Dat zijn bvb. prototypes, marktanalyses, ontwerpen, adviezen, muziekuitvoeringen enz. Deze authentieke leeropdrachten worden aangegrepen om onder meer onderzoekend vermogen en professionele taalvaardigheid te expliciteren en te verweven in het curriculum. 

Lesgevers, onderwijsontwikkelaars en medewerkers taalbeleid werken samen om referentiekaders en ondersteunend materiaal te bundelen. Daarnaast worden instrumenten ontwikkeld, zoals steekkaarten voor onderzoekend handelen en een corresponderende checklist voor instructies in functie van professionele taalvaardigheid. In deze lezing wordt het proces tot hiertoe geschetst, met de verschillende tussenstappen en enkele concrete instrumenten. 

Event Timeslots (1)

Lokaal 2
-