Lezing: Bevorderen van de ontwikkeling van de academische taalvaardigheid in bacheloropleidingen wetenschappen (KULeuven) 

sprekers: Bert De Groef, Elke Gilin, Inge Groeninckx, Inge Serdons, Lieve De Wachter & Carolien Van Soom  

 

Om de ontwikkeling van de academische taalvaardigheid van bachelorstudenten wetenschappen te bevorderen, tekenden we een coherente leerlijn academische taalvaardigheid uit in drie pilootopleidingen en identificeerden we concrete beoordelingscriteria die de verwachtingen omtrent taalvaardigheid duidelijk maken voor studenten en didactische teams. Aansluitend daarbij ontwikkelden we gebruiksvriendelijke feedbackformulieren en online leermodules met theorie en oefeningen die studenten vrijblijvend kunnen gebruiken om hun taalvaardigheid bij te schaven waar nodig. Studenten gebruiken bovendien een online taalvaardigheidsportfolio om taken en feedback te archiveren, te reflecteren over de verkregen feedback en de evolutie van hun taalvaardigheid doorheen de opleiding op te volgen. 

Event Timeslots (1)

Lokaal 3
-