Lezing: De geautomatiseerde leeromgeving PAZAPA (KULeuven)
sprekers: Nathalie Nouwen, Sara Rymenams, Carmen Eggermont &  Serge Verlinde

 

Om tegemoet te komen aan de steeds heterogenere instroom in de vakken Français sur Objectifs Spécifiques aan de verschillende faculteiten, werkten we aan het Instituut voor Levende Talen de voorbije jaren heel wat extra tools en initiatieven uit. Twee platformen in het bijzonder – PAZAPA Vocabulaire en PAZAPA Grammaire – lieten ons toe om tijdens de coronapandemie zeer snel te schakelen naar een meer doorgedreven vorm van blended onderwijs.
Hoewel de voorbije periode de meerwaarde van deze tools duidelijk heeft aangetoond, blijkt ook dat een verdere integratie noodzakelijk is om het leer- én het begeleidingsproces te faciliteren en te verrijken. We tonen tijdens onze presentatie hoe we streven naar één krachtig leerplatform, over de opleidingen heen, waar de verschillende aspecten van kennis en vaardigheden in ondergebracht worden, volgens de noden van de individuele student. Het doel is dat student zelf, op een eenduidige, motiverende, interactieve en adaptieve manier, zijn leerproces mee in handen neemt en bewaakt. Voor de docent leveren de opgeslagen gegevens waardevolle informatie: dankzij de learning analytics kunnen at risk-studenten immers sneller geïdentificeerd en beter begeleid worden.

Event Timeslots (1)

Lokaal 3
-