Lezing: De impact van een peer-tutoring traject op de academische competenties van logopediestudenten (UGent)

sprekers: Kim Bettens,  Astrid Verbrugge, Leen Aper, Lieven Danneels & Kristiane Van Lierde

 

Peer-tutoring blijkt een effectieve strategie bij het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden bij studenten, en dit zowel bij de tutee als bij de tutor. Deze studie gebruikte vragenlijsten om de motivatie, verwachtingen, leereffect en competenties van 69 tutees (1e bachelorstudenten logopedie en audiologie) en 32 tutors (masterstudenten logopedie) omtrent een peer-tutoring traject ter verbetering van de articulatievaardigheden van de tutees in kaart te brengen. De resultaten werden vergeleken met een contolegroep die niet deelnam aan het traject. De tutees startten het peer-tutoring traject met een vergelijkbare motivatie en verwachtingen als de controlegroep, maar ervaarden een hoger leereffect na afloop. De tutors waren weinig gemotiveerd bij de start van het project en rapporteerden geen significante vooruitgang wat betreft hun sociale, organisatorische, communicatieve en inhoudelijke competenties. Mogelijks zijn deze resultaten het gevolg van een plafondeffect. Op basis van de positieve effecten van het peer-tutoring traject op de competenties van de tutees werd deze werkvorm, na aanpassing, geïntegreerd in het programma van de opleiding. De opbouw en implementatie van het peer-tutoring traject zullen samen met de bevindingen van de studenten voorgesteld worden tijdens de presentatie. 

Event Timeslots (1)

Lokaal 3
-