Lezing: Lezen met begrip: professionalisering in leergemeenschappen 

sprekers: Kristien Coussement, Martien Geerts & Pieter Verstraeten 

 

Met het PWO-project Lezen met begrip (UCLL, Art of Teaching, 2019-2021) proberen we in te spelen op de vraag naar vertaling van inzichten rond begrijpend lezen naar de klaspraktijk van de basisschool. Dat doen we in drie leergemeenschappen, waarin we samen met leerkrachten van het derde tot het zesde leerjaar onderzoekend aan de slag gaan rond begrijpend lezen. De leergemeenschappen worden gevoed door inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek, maar staan daarnaast vooral in het teken van het samen ontwerpen: de leerkrachten ontwikkelen leeslessen, evaluatie-instrumenten, en testen die ook individueel of samen met collega’s uit in de klas. Ten slotte timmeren we vanuit de leergemeenschappen, met de ondersteuning van directies en zorgcoördinatoren, ook aan een schoolbreed beleid rond lezen, waarbij de leerkrachten hun opgedane expertise met het hele team delen en zo duurzaam in de school proberen te verankeren. In onze lezing willen we graag onze manier van werken in de leergemeenschappen voorstellen, omdat die volgens ons ook in andere onderwijscontexten –het hoger onderwijs – perspectieven en mogelijkheden biedt om te professionaliseren en om een taalbeleid in de onderwijspraktijk te implementeren. Concreet willen we daarbij focussen op: (1) de wisselwerking tussen de beleidscontext en de context van de klaspraktijk, (2) het samen onderzoekend aan de slag gaan om drempels in kaart te brengenen oplossingen te creëren, (3) het delen van expertise en (4) de omslag naar online die we door de omstandigheden hebben moeten maken. Hoe kan de dynamiek van een leergemeenschap online worden behouden? Wat zijn hier de mogelijkheden en de moeilijkheden? 

Event Timeslots (1)

Lokaal 4
-