Show-and-tell: Samen evalueren aan de hand van BACA. PXL 

spreker: Hilde Imberechts  

 

In het hoger onderwijs krijgen studenten heel wat schriftelijke taken opgelegd: papers, reflectieverslagen, eindwerken en dergelijke. Veel docenten (taal- en niet-taallectoren) zijn bij het beoordelen ervan geneigd vooral de nadruk te leggen op de juistheid van die geschreven teksten.  Nochtans zijn ook andere criteria van belang bij de evaluatie van schrijfproducten. De BACA-criteria omvatten vier elementen aan de hand waarvan een oordeel kan worden uitgesproken: we gaan na in hoeverre de tekst begrijpelijk, aantrekkelijk, correct én aangepast is. Die criteria slaan overigens niet alleen op schriftelijke producten maar ook op presentaties, gesprekken en andere mondelinge opdrachten. Bovendien passen we de BACA-criteria toe op meer dan taal. In de ECTS-fiches van de meeste opleidingsonderdelen zijn de criteria ook opgenomen in de evaluatie. Het doel van BACA is de studenten wijzen op het belang van een verzorgd taalgebruik. Het systeem vindt zijn oorsprong in het departement Lerarenopleiding maar stroomt intussen ook door naar andere departementen van de hogeschool.  

Event Timeslots (1)

Lokaal 5
-