Soft is the new hard. Een leerlijn communicatievaardigheden. (LUCA School of Arts)

spreker: Edith Godderis

 

In de professionele opleiding Beeldende vormgeving zijn we er van overtuigd dat een goede vormgever niet enkel bedreven is in design skills, maar ook in soft skills. Een vak als communicatie kan dus niet ontbreken. Doorheen de drie jaren wordt dit vak vanuit verschillende invalshoeken ingevuld.  

In 1BA maken de studenten kennis met de verschillende coachingsvaardigheden en leren ze deze ook toepassen in de communicatie met hun medestudenten en docenten. De uiteindelijke doelstelling is om een coachend klimaat en een constructieve feedbackcultuur te installeren tussen studenten, medestudenten en docenten. 

2BA staat in teken van presentatietechnieken. Eerst gaan we aan de slag met de manier van presenteren en vervolgens behandelen we de structuur van een goede presentatie. Het doel is om tot boeiende, heldere presentaties te komen. 

Vanaf 3BA ligt de focus steeds meer op de communicatieve vaardigheden die je buiten de schoolmuren nodig hebt. Het gaat dan over topics als personal branding, een authentieke professionele profilering, maar ook over klantgerichtheid en assertiviteit binnen samenwerkingen. Als eindopdracht nemen de studenten een interview af van een vormgever die ze inspirerend vinden. Dit interview vormt de basis voor het maken van een podcast of een artikel. 

Event Timeslots (1)

Lokaal 5
-