Versterk mijn project: Enthousiast levenslang leren: Samen werken aan taalkracht (Arteveldehogeschool) 

sprekers: Liselotte Vandenbussche, Marlies Vanderhaeghen & Bénédicte Vanblaere

 

De voorbije jaren maakte de opleiding kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool werk van een ingrijpende curriculumhervorming. Om de studenten voor te bereiden op enthousiast levenslang leren, ontwikkelden enkele docenten de leerlijn Leer-Kracht, die stapsgewijs ingang vindt in de opleiding. In deze lijn komen reflectie, onderzoek, taal en professionele identiteit samen in een leerlijn. Dit leidt tot kansen en uitdagingen. Aan de hand van casussen leggen we in onze presentatie graag de uitdagingen voor waar we tegenaan botsen. Hoe zorg je ervoor dat alle docenten de nodige tools in huis hebben om studenten te ondersteunen op gebied van onderzoek, reflectie, en ook taal? Op welke manier versterkt de samenwerking tussen taal- en andere docenten de studenten en onszelf als opleiding? Creëren we een voldoende kansrijke leeromgeving voor de studenten? Hoe geef je collega’s voldoende vertrouwen om op gebied van taal feedback en feedforward te geven? Is de kwaliteit van begeleiding voor de studenten vergelijkbaar? 

Event Timeslots (1)

Lokaal 6
-