Versterk mijn project: Ondersteuningsaanbod voor anderstalige studenten in hogeschool (VIVES) 

sprekers: Sarah Balcaen & Eline Schepens

 

In het VIVES-ondersteuningsmodel staat het bevorderen van een vlotte studievoortgang, studiesucces en welbevinden in de studiecontext centraal. Voor sommige studenten brengt studeren extra uitdagingen met zich mee, o.a. voor studenten die de onderwijstaal niet als moedertaal hebben. Om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van anderstalige studenten, willen we op alle segmenten van de onderwijsinstelling doelstellingen en acties formuleren op vlak van onderwijscultuur, -beleid en -praktijk. Het statuut voor anderstaligen is één van de acties die we dit academiejaar ondernomen hebben. Graag willen we advies inwinnen wat betreft complementaire acties en hoe we, ten aanzien van dit thema, naar een meer inclusief beleid kunnen evolueren.  

 

 

Event Timeslots (1)

Lokaal 6
-