Versterk mijn project: Op weg met didactische impulsen, Taalontwikkelend Lesgeven inbegrepen. Een professionaliseringstraject aan twee hogescholen (EhB en HOGent) 

sprekers: Sarah Van Bulck (EhB) & Lien Van Achter (HOGent) 

 

Sinds 2018 werken Erasmushogeschool Brussel en HOGENT nauw samen om opleidingen en lesgevers te professionaliseren in TOL (TaalOnwikkelend Lesgeven). Vanaf het begin kaderden we dit in het algemene didactische onderwijsmodel van beide instellingen. In een eerste fase organiseerden we gezamenlijke workshops. In de tweede fase kozen we voor maatwerk per opleiding.  

De opbrengsten van het traject bestaan uit haalbare, maar reële veranderingen in de aanpak van lesgevers. Ook onderwijsondersteuners zijn betrokken, onder meer voor de doorvertaling in curricula en/of overlappende projecten, vb. toetsbeleid.  

In de ‘versterk mijn project’ stellen we het proces van professionalisering verder voor. We leggen de deelnemers ook een aantal inhoudelijke en organisatorische uitdagingen voor. Zoals vb. over het verduurzamen van het traject, dat vraagt om een individuele, coachende aanpak. 

Event Timeslots (1)

Lokaal 6
-