Versterk mijn project: Studenten met Nederlands als tweede taal: een apart verhaal? (UAntwerpen)

spreker: Stefanie van Stee

 

Zowel focusgesprekken als onderzoek (Deygers 2017, Geldhof 2018) tonen aan dat studenten met Nederlands als tweede taal tijdens hun studie een aantal specifieke hindernissen moeten nemen. De taalbeheersing van het Nederlands, sociaal contact en de vertrouwdheid met de onderwijscultuur zijn voor hen namelijk bepalende factoren voor studiesucces.

Dit project bestaat uit meerdere instellingsbrede initiatieven die inspelen op de specifieke behoeften van anderstalige studenten. Ze zetten in op ondersteuning van het taalleerproces (schrijflabs, conversatiegroepen, individuele begeleiding) en op studie-ondersteuning en verbetering van het welbevinden van anderstalige studenten (infoavond, taalbuddy’s, diversiteitscommunity).

Het aanbod wordt via verschillende kanalen bekend gemaakt bij de doelgroep. Het bereik van studenten met Nederlands als tweede taal blijft een uitdaging: studenten zijn erg gemotiveerd, maar kampen vaak met een grote werklast. Het doel is om een tijdsefficiënt aanbod te organiseren dat effectief en haalbaar is voor deze studenten.

 

Event Timeslots (1)

Lokaal 6
-