Workshop: Een extracurriculaire cursus om academische prestaties van studenten te stimuleren om betere studenten in het hoger onderwijs te worden, een briljant idee?  (Thomas More)  

sprekers: Ann Reale & Kristine Horemans 

 

 

Academische integratie is één van de voorspellers om succesvol te participeren aan het hoger onderwijs. Zeker generatiestudenten die doorstromen naar het hoger onderwijs lopen hier vaak op vast, maar ook studenten die niet slagen in een eerste jaar en terechtkomen in een flexibel traject met beperkt aantal studiepunten. Door een OPO op maat uit te werken willen we in het bijzonder deze academische integratie bij deze doelgroep versterken. 

Het kerndoel van het OPO is om studenten vanuit een eigen motivatie en overtuiging : 

 

Om dit te kunnen bereiken bieden we 2 workshops aan waar studenten strategieën aangeleerd krijgen rond studievaardigheden en planning. Dit met het oog op het dieper verwerken van de leerstof. Daarnaast bieden we ook 2 workshops aan met de focus op schrijfvaardigheden in functie van papers en bachelorproef. Na elke workshop voorzien we coachingsmomenten waar gewerkt wordt rond de thema’s van de workshop of aan een zelfgekozen thema. 

 

Event Timeslots (1)

Lokaal 1
-