Workshop: Feedback tegen falen, of groeien zonder grenzen? (AP Hogeschool)

Sprekers: Eva Faes & Dennis Van der Kuylen

 

Het creëren van een veilige leeromgeving is essentieel om leren te bevorderen, maar ons (hoger) onderwijs focust vaak op het in kaart brengen van fouten, zeker als het aankomt op het geven van talige feedback. Daardoor komt de focus vaak te liggen op vormaspecten, terwijl taalvaardigheid uiteraard veel meer is dan linguïstische correctheid, we weten dat genre-based feedback beter wordt opgepikt en onderzoek ook aantoonde dat hiërarchische relaties de effectiviteit van feedback beïnvloedt.

Hoewel er heel wat pedagogisch onderzoek is over de correlatie tussen authentieke relaties met je beoordelaar in kleuter- en lager onderwijs, lijkt dit belangrijke aspect in het hoger onderwijs niet van tel. Met deze workshop bieden we in de eerste plaats handvaten aan om ook aan deze essentiële peiler van evaluatie te werken.

Daarnaast biedt de workshop aandacht voor zelfsturing en self efficacy in schrijf- en spreekonderwijs en hoe men feedback kan geven die verder gaat dan de traditionele directieve remediëring.

Event Timeslots (1)

Lokaal 1
-