Framework van de taalmindset: motor voor een onderzoeksgeïnformeerd en effectief (vreemde)taalonderwijs (UCLL)

spreker: Karen De Jonghe

 

We stellen het ‘framework van de taalmindset’ voor, een framework dat inzichten uit leerpsychologisch en (neuro)cognitief onderzoek bundelt en vertaalt naar de (vreemde)talenklas. Het framework fungeert enerzijds als referentiekader om onderzoeksgeïnformeerd lesgeven te realiseren in de talenklas (Frans, Engels en Nederlands). Hoe kunnen we als leerkrachten onze impact meten en onze lespraktijk bijsturen op basis van onderzoek? Anderzijds biedt het framework handvaten om een cultuur te ontwikkelen die de nadruk legt op leren en leermotivatie. De zeven tandwielen van het framework werden verder geconcretiseerd in inspiratiegidsen, waaruit we een aantal inspirerende voorbeelden voorstellen. We zoomen daarbij in op het PWO-project ‘framework voor de taalmindset: motor voor een onderzoeksgeïnformeerd en effectief (vreemde)taalonderwijs’. Binnen dit project ontwikkelden we een professionaliseringstraject voor taalleerkrachten die in teacher design teams aan de slag gingen met het framework en de inspiratiegidsen. 

Event Timeslots (1)

Lokaal 3
-