Lezing: Gedifferentieerd inzetten op startcompetenties hoger onderwijs (Arteveldehogeschool)

sprekers: Inge Aertssen & Sara Claerhout

 

Een opleiding volgen in het hoger onderwijs is voor heel wat studenten een grote stap. Zijn ze voldoende studeervaardig, taalvaardig, ICT-vaardig, … ? In het curriculum van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs zetten we met het vak Startblokken structureel in op deze startcompetenties.

Per startcompetentie gaan studenten hun persoonlijke beginsituatie na. Een authentieke leertaak vormt de rode draad doorheen het vak en helpt hen om de startcompetenties bij zichzelf in te schatten. Na de zelfinschatting volgt gedifferentieerde begeleiding, tussentijdse feedback, feed-up, feed-forward en het deelnemen aan inhoudelijke workshops. Een reflectieve ingesteldheid die tot persoonlijke leerdoelen leidt, is een belangrijke output van dit vak.

We lichten de praktische werking achter de visie op het vak Startblokken toe en staan stil bij kritische factoren en verbeterpunten.

 

Event Timeslots (1)

Lokaal 2
-