Lezing: Handvatten voor online hoorcolleges en digitaalontwikkelend lesgeven (Arteveldehogeschool) 

sprekers: Pieterjan Bonne & Joke Vrijders 

 

De verwachting bestond dat hoorcolleges omschakelen van live naar online probleemloos zou verlopen. Er waren toch al succesvolle MOOCs en ervaringen met lesopnames. Wat maakt het trouwens uit of een student in de aula of thuis luistert? Deze verwachting werd niet ingelost. Als het sociale karakter van leren – SAMEN onderwijs genieten – wegvalt, verlies je ook het hart van het hoorcollege. Het concept ‘Online Teaching Presence’ biedt handvatten om het cruciale aspect van hoorcolleges ook online in te zetten. De presentatie belicht in de eerste plaats het concept Online Teaching Presence. Ten tweede illustreren we het concept met enkele concrete manieren om studenten en docenten zich weer aanwezig te laten voelen in het online hoorcollege. Tot slot leggen we de link met taalontwikkelend lesgeven, want online teaching presence zorgt voor context, interactie en taalsteun. 

Event Timeslots (1)

Lokaal 2
-