Lezing: Hoe kan een digitaal datagestuurd monitoringsysteem de continue dialoog over onderwijskwaliteit faciliteren en stimuleren? (UGent)

sprekers: Hilde Van Puyenbroeck & Nele Mahieu

 

Onze instelling ontwikkelde in 2019 een nieuw kwaliteitszorgsysteem, de Eigen Regie 2.0, waarbij er afstand wordt gedaan van modellen en procedures die een cyclische controle van de onderwijspraktijk inhouden en die slechts een korte intensieve aandacht voor kwaliteitsverbetering teweegbrengen. Het nieuwe model heeft als doel om geleidelijk aan nog meer naar een volwaardige instellingsbrede kwaliteitscultuur toe te groeien “waarin alle belanghebbenden op een vanzelfsprekende wijze streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en – versterking”. De continue kwaliteitsreflectie wordt in het nieuwe systeem gefaciliteerd door een digitaal monitoringinstrument waarin een automatische koppeling is gemaakt met het datamanagementsysteem van de instelling. Door deze automatisering slagen we er in om een evidence-based onderwijsverbeterbeleid op te zetten en administratieve processen tot een minimum te beperken.

Event Timeslots (1)

Lokaal 4
-