Show-and-tell: Heterogeniteit beantwoorden met een heterogene aanpak: blended leren voor journalisten in opleiding 

sprekers: Marlies Carette & Eline Zenner 

 

De studentengroepen in het hoger onderwijs worden onder invloed van de democratisering en de flexibilisering van het onderwijslandschap steeds heterogener (o.a. kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 2017). Voor een dergelijk gemengd publiek schiet de klassieke, collectieve lesvorm dan ook vaak tekort: voor de ene student zijn de lessen te weinig uitdagend, voor de andere net te veel. Een innovatieve pedagogische oplossing voor de heterogene studentengroepen vinden we in blended leren. Dat is de combinatie van traditioneel face-to-face-onderwijs met een online component (Graham, 2005). Zeker ook het taalonderwijs kan blended leren als methode inzetten (o.a. Tuomainen, 2017). De aan te pakken heterogeniteit betreft daar typisch een ongelijk taalvaardigheidsniveau. In deze show-andtell illustreren we dat aan de hand van het blended traject dat we creëerden voor een vak schriftelijke Nederlandse taalbeheersing binnen de master journalistiek. Die master rekruteert uit zowel talige als niet-talige vooropleidingen, maar het doel van het vak is voor alle studenten hetzelfde: een goed geschreven journalistieke tekst afleveren. Na afloop van het blended traject bleken zowel de studenten met een talige vooropleiding als die zonder een talige vooropleiding over voldoende tools te beschikken om die taak tot een goed einde te brengen. 

Event Timeslots (1)

Lokaal 5
-