Versterk mijn project : Curriculum Support voor opleidingsteams: van projectmatige initiatieven naar een geïntegreerde benadering (VUB)

spreker: Céline Cocquyt

 

Evolueren van gefragmenteerde en op-het-individu gerichte onderwijsondersteuning naar een geïntegreerde aanpak om opleidingsteams te begeleiden; dat is onze uitdaging.

Daarom werken we aan een methodiek die opleidingsteams trajectmatig ondersteunt bij de integratie en structurele verankering van beleidsprioriteiten in het curriculum (vb. community-engaged research and learning, interdisciplinariteit, blended learning, internationalisering & diversiteit, duurzaamheid, ….). Om ons ontwerpproces te versterken, zijn we benieuwd naar methodieken, ervaringen, praktijkvoorbeelden en tips uit andere instellingen voor hoger onderwijs.

Heb je ervaring met de ondersteuning van curriculum-(her)ontwerpprocessen op opleidingsniveau of zin om hierover samen te reflecteren? Wees welkom tijdens deze sessie, waarin we onder meer inzetten op informatie-uitwisseling aan de hand van deze vragen:

Welke ervaringen hebben collega’s met integratie van verschillende prioriteiten (bv. interdisciplinariteit, blended learning, taalbeleid, community-engaged learning, …) in het curriculum van een opleiding? Is een strategische keuze voor één initiatief noodzakelijk i.f.v. duurzame implementatie of kennen jullie succesverhalen waarbij meerdere initiatieven tegelijkertijd /samenhangend geïmplementeerd werden? Welke rol(len) neem je op als ondersteuner tijdens een (her)ontwerpproces? (en welke niet?)

Event Timeslots (1)

Lokaal 6
-